Informatie uitwisselen

De onderwerpen op deze site kan je bespreken op de aan deze website gekoppelde besloten groep rond de jaarfeesten op  MeWe.com.

Copyright en verwijzingen

Het staat iedereen vrij om teksten van deze website te kopieëren volgens de

In het kort betekent dit dat je de teksten van deze website mag kopieëren, veranderen, aanpassen en verspreiden voor eigen gebruik (wel en niet commerciëel). Op voorwaarde dat de uiteindelijke nieuwe tekst een vergelijkbare Copyright-Left Licensie heeft én dat je naar deze website verwijst.
Je kan de meer uitgebreide condities nalezen op de Creative Commons website: Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland Licensie
Copyright Left

Dit geldt dus niet voor teksten van derden. Hiervoor is bij de betreffende auteur toestemming gevraagd (en verkregen) voor overname op deze website. Richt je tot de betreffende auteur voor informatie.

Als je teksten van deze website gebruikt hebt,
kan je naar deze website verwijzen met een eenvoudige tekstlink.

Bijvoorbeeld:  Tekst: Ostara.Jaarfeest.nu
of: Tekst deels overgenomen van Ostara.Jaarfeest.nu

Banners

Wil je een link of banner naar http://Ostara.Jaarfeest.nu op je website opnemen?
Dan kan je onderstaande banners gebruiken.
Klik met je rechtermuisknop op de banner en sla deze op.
Link de banner vervolgens naar http://Ostara.Jaarfeest.nu

               

Aanbevolen  websites


 


JaarfeestenLinks